Εάν το κόμμα σου είναι ενάντια στα gay δικαιώματα, τι θα έκανες;

Yorumlar

GuestCy kullanıcısının resmi

Οι επιλογές που δίνονται ως απάντηση είναι ελλειπής.Έπρεπε επιπρόσθετα να είχε:Δεν θα ψήφιζα έστω και αν η επιλογή Δεν ψηφίζω θα ακολουθούσε.Άλλο η αδιαφορία και άλλο αν είναι ενάντια το κόμμα σε αυτό. 

GuestCy

Ο κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός και μοναδικός