Η Συμβολή Σας

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ

Η δύναμη της accept – ΛΟΑΤ Κύπρου και η ικανότητα της να επηρεάζει την τοπική κοινότητα καθορίζεται σε πολύ μεγάλο βαθμό από τον αριθμό των μελών της και τον βαθμό συμμετοχή τους σε αυτή. Ως οργάνωση συμμετέχουμε σε ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων που σκοπό έχουν να εκπαιδεύσουν, να βοηθήσουν αλλά και να ενδυναμώσουν τα μέλη μας. Επίσης σκοπός μας είναι να μεταβιβάσουμε τις γνώσεις μας στην ευρύτερη κοινότητα, την τοπική αυτοδιοίκηση, σε εκπαιδευτικούς και άλλους σχετικούς φορείς. Ως αποτέλεσμα χρειαζόμαστε όλους να γίνουν πλήρη μέλη. Οι συνδρομές των μελών συλλέγονται από την Accept-ΛΟΑΤ Κύπρου ακριβώς για να βοηθήσουν να χρηματοδοτηθούν οι δραστηριότητες μας και να μας ενισχύσουν σαν οργάνωση.

 

ΔΩΡΕΕΣ: Γιατί τις χρειαζόμαστε;

Στόχος μας είναι να προωθήσουμε τα δικαιώματα της κοινότητας των λεσβιών, γκέι, αμφιφυλόφιλων, τρανς και ίντερσεξατόμων που διαμένουν στην Κύπρο πολεμώντας τις προκαταλήψεις,τα στερεότυπα, τον στιγματισμό και την κοινωνική απομόνωση.

Ανάμεσα στις προτεραιότητες μας είναι η εκπαίδευση της κυπριακής κοινωνίας αναφορικά με την διεκδίκηση ίσων δικαιωμάτων για την ΛΟΑΤΙ κοινότητα, καθώς και η άμεση ή έμμεση στήριξη των μελών της κοινότητας με κάθε δυνατό μέσο.

 

Ελληνικά
Ομάδες Εργασίας: