Συνδρομές

 

Συνδρομές

Η ικανότητα της Accept – ΛΟΑΤ Κύπρου να επηρεάζει την τοπική κοινότητα, αλλά και η δύναμη της επιρροής που μπορεί να εξασκήσει καθορίζεται και από τον αριθμό των μελών της, αλλά και τον βαθμό συμμετοχή τους στις δράσεις της οργάνωσης.

Σκοπός μας είναι μέσα από τις δραστηριότητές μας, να εκπαιδεύσουμε, να στηρίξουμε, αλλά και να ενδυναμώσουμε τα μέλη μαςκαι παράλληλα να δημιουργήσουμε τις συνθήκες για πρόοδο και εποικοδομητικό διάλογο με την ευρύτερη κοινωνία, την τοπική αυτοδιοίκηση, τους εκπαιδευτικούς και άλλους φορείς.

Γίνε πλήρες μέλος μας και ενίσχυσε τη φωνή μας. Δώσε μας δύναμη, με τη συμμετοχή, σου να διευρύνουμε τις δράσεις μας και να διεκδικήσουμε ακόμα πιο δυναμικά ίσα δικαιώματα για όλους μας.

 

Ατομικές Συνδρομές

Είδος Συνδρομής

Ετήσιο Κόστος

Προνόμια

Πλήρες Μέλος

€10

  • Ψήφος στις συνεδριάσεις μελών
  • Δυνατότητα υποψηφιότητας στις εκλογές του Διοικητικού Συμβουλίου της Οργάνωσης.
  • Πλήρης πρόσβαση στην ιστοσελίδα της Accept – ΛΟΑΤ Κύπρου

Συνδεδεμένο Μέλος

Δωρεάν

  • Πρόσβαση στην ιστοσελίδα της Accept – ΛΟΑΤ Κύπρου


Εταιρείες / Οργανώσεις

Είδος Συνδρομής

Ετήσιο Κόστος

Προνόμια

Πλήρες Μέλος

€150

  • Ψήφος σε όλες τις συνεδριάσεις μελών μέσω αντιπροσώπου
  • Δυνατότητα χρήσης του λογότυπου "Πλήρες Μέλος" της Accept – ΛΟΑΤ Κύπρου σε διαφημιστικό ή άλλο υλικό
  • Πλήρης πρόσβαση στην ιστοσελίδα της Accept – ΛΟΑΤ Κύπρου

Συνδεδεμένο Μέλος

€70

  • Δυνατότητα χρήσης του λογότυπου “Συνδεδεμένο Μέλος” της Αccept – ΛΟΑΤ Κύπρου σε διαφημιστικό ή άλλο υλικό
  • Πλήρη πρόσβαση στην ιστοσελίδα της Αccept – ΛΟΑΤ Κύπρου

 

Τρόποι Πληρωμής:

Διαδικτυακά:

Ατομικές Συνδρομές
Συνδεδεμένα Μέλη (ΔΩΡΕΑΝ) - Πιέστε Εδώ
Πλήρη Ατομικά Μέλη - €10.00 - Πιέστε Εδώ
Πλήρη Ατομικά Μέλη (Ανανεώσιμη) - €10.00 Κάθε Χρόνο, Αυτόματη Ανανέωση - Πιέστε Εδώ

Εταιρείες / Οργανισμοί
Συνδεδεμένα Εταιρικά Μέλη - €70.00 - Πιέστε Εδώ
Συνδεδεμένα Εταιρικά Μέλη (Ανανεώσιμη) - €70.00 Κάθε Χρόνο, Αυτόματη Ανανέωση - Πιέστε Εδώ

Πλήρη Εταιρικά Μέλη - €150.00 - Πιέστε Εδώ
Πλήρη Εταιρικά Μέλη (Recurring) - €150.00 Κάθε Χρόνο, Αυτόματη Ανανέωση - Πιέστε Εδώ

btn_subscribeCC_LG.gif

Επιταγή:
Μπορείς να στείλεις επιταγή εκδομένη προς Accept – LGBT Cyprus, σημειώνοντας το όνομα χρήστη στην ιστοσελίδα, το email το οποίο έχουμε καταχωρημένο ή το όνομα σας στην διεύθυνση:
Accept – ΛΟΑΤ Κύπρου
c/o Κέντρο Στήριξης ΜΚΟ,
Εζεκία Παπαιωάννου 27,
Τ.Θ. 25561,
1310, Λευκωσία,
Κύπρος

Τραπεζικό Έμβασμα:
Μπορείς να κάνεις τραπεζικό εμβάσματα άμεσα στον ακόλουθο τραπεζικό λογαριασμό:
Όνομα Κατόχου Λογαριασμού: Accept - LGBT Cyprus
Τράπεζα: Τράπεζα Κύπρου
Αριθμός Λογαριασμού: 357003346779
IBAN: CY89002001950000357003346779
SWIFT: BCYPCY2N
Reference: Είναι αναγκαίο να δοθεί το όνομα χρήστη στην ιστοσελίδα, ή το email που έχουμε καταχωρημένο ή το όνομα σου!

Προσωπικά:
Μπορείς να πληρώσεις προσωπικά σε συνεδριάσεις ή δραστηριότητες μας.

 

Ελληνικά
Ομάδες Εργασίας: