Έργο Εκπαιδευτική Σύμπραξη GRUNDTVIG “Queer Health Care"

Τίτλος Προγράμματος: Queer Health Care - Sharing Knowledge and Improving Strategies for Qualified Medical Care for lesbian, gay, bisexual, trans and intersex Citizens

Η Εκπαιδευτική Σύμπραξη GRUNDTVIG  “Queer Health Care" θα ενώσει οκτώ ευρωπαϊκούς οργανισμούς που εργάζονται στο τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων με στόχο την ανταλλαγή γνώσης και την ανάπτυξη στρατηγικών για την βελτίωση της υγειονομικής περίθαλψης που παρέχεται προς λεσβίες, ομοφυλόφιλα, αμφισεξουαλικά, διεμφυλικά, διαφυλικα άτομα (ΛΟΑΔΔ) lesbian, gay, bisexual, trans and intersex people(LGBTI).

Σύνοψη

Μέσω του προγράμματος " Queer Health Care", κάθε συμμετέχουσα οργάνωση θα αναλάβει να φιλοξενήσει εκ περιτροπής συναντήσεις εργασίας στις οποίες θα συμμετέχουν ακτιβιστές (προσωπικό και ενεργοί εθελοντές). Ο στόχος αυτών των συναντήσεων θα είναι να φέρει σε επαφή τους συμμετέχοντες ώστε να μοιραστούν μοντέλα καλών πρακτικών και να ανταλλάξουν μεθόδους που θα διευκολύνουν τη βελτίωση της πρόσβασης σε υγειονομική περίθαλψη, την ενίσχυση της γνώσης για συγκεκριμένα ζητήματα υγείας που συνδέονται με το φύλο ή / και τη σεξουαλική ταυτότητα και την εξεύρεση τρόπων με τους οποίους θα προωθήσουμε την υγειονομική περίθαλψη, η οποία να είναι κατάλληλη και να ανταποκρίνεται στις ταυτότητες, τις εμπειρίες  και τις ανάγκες των διαφόρων ΛΟΑΔΔ ατόμων.

Το αποτέλεσμα της Εκπαιδευτικής Σύμπραξης GRUNDTVIG θα είναι ένα ηλεκτρονικό φυλλάδιο με παραδείγματα βέλτιστων πρακτικών σε διαφορετικά Ευρωπαϊκά πλαίσια και με νομικές συμβουλές. Η πηγή αυτή θα επικεντρωθεί στην προάσπιση για υγειονομική περίθαλψη η οποία να είναι προσιτή, ευρέως αναγνωρισμένη και δε θα παθολογοποιεί.  Η πηγή θα δημοσιευθεί και θα διαδοθεί σε ακτιβιστές και οργανισμούς που εργάζονται με θέματα ΛΟΑΔΔ. Ένα άλλο αποτέλεσμα αυτής της συνεργασίας θα είναι η ενίσχυση της προβολής των ΛΟΑΔΔ (LGBTI) μέσω δημοσίων συναντήσεων με παροχείς υγειονομικής περίθαλψης, φοιτητές και εκπαιδευόμενους ιατρικής. Η εμπλοκή αυτή θα επιτρέψει στους ενήλικες εκπαιδευόμενους και στο προσωπικό να μάθουν μεθόδους προσέγγισης διαφόρων ομάδων στόχων που έχουν μόνο περιορισμένη γνώση (αν έχουν καθόλου) της ανισότητας  που αντιμετωπίζουν ερμαφρόδιτα (intersex) και τρανς άτομα σε όλη την Ευρώπη όσον αφορά στην υγειονομική περίθαλψη (π.χ. εξαναγκαστική στείρωση σε τρανς άτομα που υποβάλλονται σε διαδικασία αλλαγής φύλου, περιορισμένη πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη, μη συναινετικές εγχειρίσεις νεογέννητων μωρών).

 

Τα ΛΟΑΔΔ άτομα (LGBTI) άτομα, και ιδιαίτερα τα τρανς και τα ερμαφρόδιτα άτομα  εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν μεγάλης κλίμακας διακριτική μεταχείριση και ιατρική φροντίδα που δεν ανταποκρίνεται στις συγκεκριμένες ανάγκες τους. Τα διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν μια επιτακτική ανάγκη όχι μόνο για ευρύτερη εκπαίδευση σε θέματα που σχετίζονται με τις απαιτήσεις και τις ανάγκες της υγειονομικής περίθαλψης των ΛΟΑΤΕ (LGBTI), αλλά, αλλά και ανάγκη να στοχεύσουμε το ιατρικό προσωπικό ώστε να ενθαρρυνθεί η θετική αλληλεπίδραση με τις κοινότητες ΛΟΑΔΔ  σε όλη την Ευρώπη.

Οργανισμοί-Εταίροι

TransInterQueer (Germany), BEMIS Scotland, LLH Norway, RFSL, Háttér, Accept-LGBT Cyprus.

 

Ο ρόλος της accept-ΛΟΑΤ Κύπρου στο πρόγραμμα

Η Accept-ΛΟΑΤ Κύπρου στοχεύει στο να ευαισθητοποιήσει το κοινό και να αυξήσει την ορατότητα των ατόμων ΛΟΑΔΔ (LGBTI) στην Κύπρο μέσω δημόσιων συναντήσεων με  επαγγελματίες υγείας, και φοιτητές και εκπαιδευόμενους ιατρικής. Μέσα από το έργο της Accept-ΛΟΑΤ Κύπρου, έγινε εμφανές ότι υπάρχει έντονη ανάγκη να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση για τα διεμδυλικά και διαφυλικά άτομα τόσο στο ευρύτερο κοινό όσο και ανάμεσα στους επαγγελματίες υγείας. Το πρόγραμμα αυτό θα ενισχύσει την ικανότητα της οργάνωσης να προσφέρει εκπαιδευτικά εργαστήρια σε επαγγελματίες υγείας και θα ενθαρρύνει την ανάπτυξη συμμαχιών στο σύστημα υγειονομικής περίθαλψης με σκοπό τη διευκόλυνση παροχής κατάλληλης και χωρίς διακρίσεις ιατρική θεραπεία, μειώνοντας έτσι τις διακρίσεις και την περιθωριοποίηση, και αυξάνοντας την ευαισθητοποίηση και την ποιότητα ζωής των ΛΟΑΔΔ ατόμων.

Ελληνικά
Ομάδες Εργασίας: