Το όραμα μας

Η διαμόρφωση μιας κοινωνίας βασισμένη στο σεβασμό του κάθε ατόμου και της διαφορετικότητας του, απαλλαγμένης από διακρίσεις και προκαταλήψεις ιδίως όσο αφορά στο σεξουαλικό προσανατολισμό.  

Ελληνικά