Δελτίο Τύπου

28/05/2010Άμεση ανάγκη για νομική κατοχύρωση των σχέσεων των Ομόφυλων ΖευγαριώνΕκδίδεται εκ μέρους των ακόλουθων οργανώσεων: accept ΛΟΑΔ Κύπρου, Κυπριακό Σύνδεσμο Οικογενειακού Προγραμματισμού, Μεσογειακό Ινστιτούτο Μελετών Κοινωνικού Φύλου, Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών του Πανεπιστημίου Λευκωσίας RUBSI.Εκ μέρους των πιο πάνω οργανώσεων, χαιρετίζουμε την «Έκθεση της Αρχής κατά του Ρατσισμού και των Διακρίσεων αναφορικά με τη νομική κατοχύρωση των σχέσεων των ομόφυλων ζευγαριών», η οποία έχει κατατεθεί από την Επίτροπο Διοίκησης, κα. Ηλιάνα Νικολάου (31 Μαρτίου 2010). Η  Έκθεση εξετάζει τόσο το ενδεχόμενο εφαρμογής στην κυπριακή έννομη τάξη του συμφώνου καταχωρημένης συμβίωσης, όσο και την τροποποίηση της υπάρχουσας νομοθεσίας με τρόπο που να επιτρέπει τον πολιτικό γάμο ανάμεσα σε άτομα του ιδίου φύλου. Στην Έκθεση της Αρχής, διατυπώνονται θέσεις  για τη νομική αναγνώριση των ομοφύλων και ετερόφυλων σχέσεων συμβίωσης, και της  εξασφάλισης από την  Πολιτεία του ίδιου σεβασμού και έννομης προστασίας σε όλους τους πολίτες, συμπεριλαμβανομένου και του δικαιώματος στη νομική κατοχύρωση των σχέσεών τους, ανεξαρτήτως σεξουαλικού προσανατολισμού. Οι θέσεις αυτές βρίσκουν τις οργανώσεις μας απόλυτα σύμφωνες, και θεωρούμε ότι πρέπει να αποτελέσουν αφετηρία σοβαρής συζήτησης για το θέμα της διασφάλισης των δικαιωμάτων των ΛΟΑΔ ατόμων (Λεσβίων, Ομοφυλοφίλων, Αμφισεξουαλικών, και Διαφυλικών) στην Κύπρο.Σύμφωνα με πολλές διακηρύξεις και Χάρτες για τα ανθρώπινα δικαιώματα, η Πολιτεία οφείλει να εξασφαλίζει τον ίδιο σεβασμό και προστασία σε όλους τους πολίτες, ανεξάρτητα από το σεξουαλικό τους προσανατολισμό, και να κατοχυρώνει νομοθετικά αυτά τα δικαιώματα. Η Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (1948) και το Διεθνές Σύμφωνο για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Πολιτισμικά Δικαιώματα, της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (1966) αναφέρουν ότι όλα τα άτομα είναι ίσα απέναντι στο νόμο, ορίζουν ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα ισχύουν για όλους, και ότι δεν πρέπει να αποστερούνται από κανέναν. Παράλληλα, σύμφωνα με το Χάρτη της Διεθνούς Ομοσπονδίας Οικογενειακού Προγραμματισμού για τη Σεξουαλική και Αναπαραγωγική Υγεία και Δικαιώματα (1995), τον Ευρωπαϊκό Χάρτη Νέων για την Σεξουαλική Αναπαραγωγική Υγεία και Δικαιώματα, YouAct (2008) και τις αρχές της Yogyakarta (2008) όλα τα άτομα έχουν το δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή, και το δικαίωμα της επιλογής στο γάμο και στη δημιουργία ή όχι οικογένειας. Θεωρούμε ότι το δικαίωμα της ισότητας απέναντι στο νόμο, και το δικαίωμα στο γάμο και στη δημιουργία οικογένειας, είναι δικαιώματα τα οποία πρέπει να διασφαλίζονται και πρέπει να θεσπίζονται και να κατοχυρώνονται νομικά για κάθε πολίτη στη βάση της αρχής της μη διάκρισης  και στα πλαίσια των υποχρεώσεων της Πολιτείας για προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όλων των πολιτών της. Τυχόν παραγνώριση αυτών των δικαιωμάτων και μη νομική κατοχύρωση για οποιαδήποτε κατηγορία ανθρώπων παραβιάζει την αρχή της μη διάκρισης.Στα πλαίσια των πιο πάνω υποχρεώσεων της Πολιτείας και των δεσμεύσεών της για κατοχύρωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όλων των πολιτών, τίθεται, όπως αναφέρεται και στη σχετική έκθεση της Επιτρόπου «άμεση ανάγκη για νομική κατοχύρωση των σχέσεων των ομόφυλων ζευγαριών και στην Κύπρο» (σελ. 13 παρ. 34-35).  Με τη νομική κατοχύρωση των σχέσεων των ομόφυλων ζευγαριών στην Κύπρο, θα μπορέσουν να ρυθμιστούν παράλληλα και διάφορα σχετικά ζητήματα όπως: περιουσιακά, ασφαλιστικά, φορολογικά και συνταξιοδοτικά ζητήματα, τα οποία αυτή τη στιγμή είναι νομοθετικά κατοχυρωμένα μόνο για τα ετερόφυλα ζευγάρια με τη σύναψη γάμου. Παράλληλα, στα πλαίσια της διασφάλισης της θεμελιώδους αρχής της ελεύθερης κυκλοφορίας προσώπων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι σημαντική «η εφαρμογή στην πράξη της αρχής αυτής για τους Ευρωπαίους πολίτες που διαμένουν στην Κύπρο με τους ομόφυλους ή ετερόφυλους συντρόφους» (σελ. 12-13 παρ. 32). Μόνο μέσα από μια νομοθετική ρύθμιση η οποία θα διασφαλίζει την αρχή της ίσης μεταχείρισης ανάμεσα σε ομόφυλα και ετερόφυλα ζευγάρια μπορούν να κατοχυρωθούν τα σχετικά δικαιώματα όλων των πολιτών που διαμένουν στην Κύπρο.   Παρά τα πιο πάνω, και παρόλο που η έκθεση της Αρχής κατά του Ρατσισμού και των Διακρίσεων έχει κοινοποιηθεί από τις 31 Μαρτίου 2010, κανένας πολιτικός χώρος ή επίσημος εκπρόσωπος δεν έχει προβεί σε επίσημες και σαφείς τοποθετήσεις επί του θέματος.Καθώς οι οργανώσεις μας θεωρούν το θέμα της νομικής κατοχύρωσης ομοφύλων ζευγαριών ουσιώδους σημασίας για τη διασφάλιση ίσων νομικών και πολιτικών δικαιωμάτων όλων των πολιτών της χώρας μας, καλούμε τους επίσημους εκπροσώπους πολιτικών παρατάξεων, και τους αρμόδιους φορείς, να τοποθετηθούν επίσημα, γραπτώς και συγκεκριμένα επί του θέματος αναγνώρισης ομοφύλων σχέσεων, όπως προτείνεται στη βάση της Έκθεσης της Αρχής κατά του Ρατσισμού και των Διακρίσεων, ώστε να μπορέσει να υπάρξει άμεσα ουσιαστικός διάλογος για το θέμα.--------------------------------------------------------------------------Mediterranean Institute of Gender Studies [MIGS]46 Makedonitissas Avenue,P.O.Box 24005, Nicosia 1703, CyprusTel: ++ 35722 351274 (ext.115) Fax: ++357 22 353682Email: info@medinstgenderstudies.orgwebsite: http://www.medinstgenderstudies.org

Your rating: None Average: 4.3 (6 votes)